TooArt - Tattoo and Piercing Salon

ScenerY COVER TATTOO

Suy đi nghĩ lại một hồi lâu… tiệm quyết định không chỉnh filter cho tấm hình này nữa
Da khách thuộc tuýp da ra nước mô rất nhiều nên khi chụp khá cực vì vừa lau xong chưa kịp nháy tấm nào nước mô lại ào ạt chảy ra tiếp cơ mà với ánh sáng tự nhiên ngoài trời cùng sự kiểm soát sắc độ tuyệt vời mà thầy Tú đã lồng vào tác phẩm khiến cả tác phẩm lẫn tấm hình trở nên sống động hơn bao giờ hết nên cứ bản raw mà up cho nó tự nhiên đấy ạ 😀

Post a comment