Color

Amazing things about

Color Tattoo

Hình xăm màu, là sự kết hợp của nhiều màu sắc, thậm chí có thể làm rõ nhiều sắc độ của một màu. Màu đen chỉ mang tác dụng chính là tạo khung, hoặc góp phần nhỏ chứ không hoàn toàn như kiểu cổ điển.

Một vài hình xăm màu, thậm chí không có phác hoạ, phong cách xăm này đi ngược lại với cách xăm thông thường, để tạo ra hình ảnh đẹp hơn, nổi bật hơn.

Kỹ thuật xăm màu, phụ thuộc nhiều hơn vào việc tô bóng dần dần, và  màu sắc thay đổi tinh tế hơn các kiểu xăm khác, đáp ứng được độ chân thật nhất của hình xăm.

Category:
Date: