Realism

Amazing things about

Realism Tattoo

Là thể loại xăm mà hình xăm được mô tả như cuộc sống thực. Phong cách này tập trung nhiều vào việc tạo bóng hơn là đi nét.

Hình xăm tả thực, là kỹ thuật tạo ra các tác phẩm nghệ thuật trông giống như một bức ảnh hoặc một vật thể 3D ngoài đời thực.

Một trong những phong cách phổ biến của thể loại Tả thực là xăm chân dung.

 

 

Category:
Date: