Realism

Amazing things about

Realism Tattoo

Là thể loại xăm mà hình xăm được mô tả như cuộc sống thực. Phong cách này tập trung nhiều vào việc tạo bóng hơn là đi nét. Một trong những phong cách phổ biến của thể loại này là xăm chân dung.

Category:
Date: