Blackwork

Amazing things about

Black Work Tattoo

Là hình xăm nghệ thuật được thể hiện trong các mặt phẳng rắn của mực đen. Thông thường, những hình xăm này bao gồm các mẫu trừu tượng và hình dạng hình học, hình thức tượng hình và cảnh.

Category:
Date: