TooArt - Tattoo and Piercing Salon

GRANDMOTHER TATTOO

” Bà Ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Một là chuyến xe cuối cùng trở về nhà, hai là người yêu ta thật lòng ” – trích (Mắt Biếc)

Post a comment