Tác Phẩm Hình Xăm

Amazing things about

TOOART design gallery

Theo một cách nào đó, cơ thể tôi là một cuốn nhật ký, nó giống như những gì các thủy thủ đã từng làm, nơi mỗi hình xăm đều có ý nghĩa.

Hình xăm xuất hiện tại mỗi thời điểm cụ thể trong cuộc đời, khi tôi tạo dấu ấn cho chính mình. Nó là vĩnh cửu, cho dù tôi có tự làm bằng dao hay với một nghệ sĩ xăm hình chuyên nghiệp.

Hình xăm, có thể làm thay đổi cách nhìn của người khác về tôi, nhưng bản chất của tôi là không đổi. Một hình xăm đẹp, ý  nghĩa luôn tạo ra những năng lượng tích cực cho bản thân tôi.

Còn bạn thì sao?

 

Category:
Tags:
Date: