Typography

Hình xăm typography vốn đã xuất hiện lâu đời và vẫn được lựa chọn nhiều cho đến nay. Hiện có hàng trăm kiểu chữ xăm sẵn để sử dụng phù hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân .Hình xăm chữ mang mục đích chính là lưu giữ kỷ niệm về ngày tháng, tên người yêu, tên cha mẹ con cái, châm ngôn hay …