Dịch vụ Xăm

“Các phong cách hình xăm nghệ thuật có rất nhiều, thậm chí khó ai có thể thống kê được đầy đủ, bởi mỗi phong cách đều gắn với một điều gì đó rất đặc trưng.
Dưới đây là tổng quan về các thể loại hình xăm đã được thực hiện tại Tooart,với ý nghĩa được chú thích rõ ràng,hãy cùng tham khảo để tìm ra loại hình xăm phù hợp với mục đích mong muốn của mình !”