Dotwork

Amazing things about

Dotwork Tattoo

Là một phong cách xăm riêng biệt, độ bóng của hình xăm được thông qua các chấm gần như là 3D. Bạn không thể có được kiểu tô bóng đó với bất kỳ phương pháp nào khác. Kỹ thuật dotwork được sử dụng đặc biệt cho hình xăm hình học, hình xăm tôn giáo và tâm linh. Hình xăm chấm thường được thực hiện bằng mực đen, hoặc mực xám.

Category:
Date: