TooArt - Tattoo and Piercing Salon

NUMBER TATTOO

Ngày sinh, ngày kỷ niệm, vv..v… có rất nhiều con số mang vô vàn ý nghĩa đối với một người
Vậy, con số ý nghĩa của bạn là ?

Post a comment