Nguyễn Viết Anh Tuấn

Nghệ danh: Anh Tuấn Sở trường: Realistic - black and grey - watercolor - black work. Artist Anh Tuấn hiểu rõ về các thể loại châu Âu và luôn mang đến những ý tưởng góp phần độc đáo hơn cho việc lựa chọn hình xăm,cùng với phong cách làm việc vui vẻ thân thiện ,tạo cảm giác gần gũi hơn cho khách hàng ""Xăm hình là một nghệ thuật trên da, thể hiện niềm tin, cá tính và phong cách nghệ thuật của mỗi người. Vì vậy tôi luôn cố gắng hoàn thành tác phẩm bằng tâm huyết của mình."""