Hairline

Xăm chân tóc là dạng hình xăm tạo hiệu ứng có chân tóc hoặc một nhóm chân tóc dày hơn dành cho người trọc và hói. Trái ngược với các hình xăm khác, kỹ thuật xăm chân tóc không thâm nhập sâu vào da, và mực được sử dụng ít có xu hướng thay đổi màu theo thời gian.