Black and Grey

Là phong cách xăm chỉ sử dụng mực đen với các sắc thái khác nhau và thường sử dụng một kim.