Hình xăm cover cho nữ

Hình xăm cover cho nữ

Hình xăm cover cho nữ

Một hình xăm cover ( xăm phủ, xăm che ) là cách xăm trên một hình xăm trước đây không mong muốn với một hình xăm mới. … Bao gồm một hình xăm không mong muốn với chi phí rẻ hơn nhiều so với việc xóa xăm. Những hình xăm mờ nhạt, nhẹ nhàng là những cách dễ nhất để che phủ và chỉ có thể được che phủ bằng cách sử dụng cùng một hoặc mực xăm màu tối hơn.
Sau đây là một số mẫu hình xăm cover nghệ thuật cho nữ tại Tattoo Sài Gòn :