Hình xăm che thẹo

Hình xăm che thẹo

Hình xăm che thẹo

Có thể có nhiều lý do tại sao một người có thể muốn được xăm trên một vết thẹo hiện tại, hoặc một nhóm các vết thẹo. Có lẽ họ muốn đơn giản che giấu họ, hoặc có lẽ họ đã luôn luôn có tâm trí của họ đặt hình xem che thẹo vào một phần cụ thể của cơ thể – thẹo hay không.

Dù tình hình hiện tại của bạn và mong muốn trong che thẹo của mình, thì một phương án khả thi là bạn có thể dùng hình xăm che thẹo để che đi các vết thẹo xấu cũng như tạo ra một sản phẩm hình xăm nghệ thuật trên cơ thể mình.